سخن روز

وارد عمل شدن بدون برنامه ریزی علت همه شکست هاست


 
کد کالا :
61
قیمت :
13,000 تومان
تعداد :
کتابی که زندگی من را متحول و دگرگون کرد و مسیر زندگی من را عوض کرد.
منصورهمایونی نژاد(23/7/1394)
درحال بارگزاری
سمینار "مدیریت تجربه مشتری"
وبینار "مدیریت تجربه مشتری"
کارگاه آموزشی(workshop) پیاده سازی پروژه CEM
کارگاه درآمدزایی باسبک رهبری و مدیریت استیوجابز (Steve Jobs)
عزیزان علاقمند برای حضور در این کارگاه عملی
می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید:
021-227 18 936
0913 118 8444
مدیریت "بهبود" کیفیت زندگی (Basic)
مدیریت "بهبود" کیفیت زندگی (Advance)
کتاب فیلم درمانی
کتاب زوج درمانی