سخن روز

از جوانی من در این است که هر روز چیز تازه ای یاد می گیریم


 
به یاری حمایت الهی و همکاری مقتدرانه وزارت ورزش و جوانان،
طرح ملی ارایه شده توسط استادمنصورهمایونی نژاد
دربهمن ماه 1395
دراستان گلستان (شهر زیبای گرگان)
درحوزه معرفی دوره تربیت مربی
دوره های کارگاهی مدیریت بهبودکیفیت زندگی ایرانیان طی سه روز برگزارشد.
درحال بارگزاری
تولید محتوا درحوزه CEM & EEM (درتاریخ: ١٢/شهريور/١٣٩٨)
وبینار "مدیریت تجربه مشتری"
کارگاه آموزشی(workshop) پیاده سازی پروژه CEM
کارگاه درآمدزایی باسبک رهبری و مدیریت استیوجابز (Steve Jobs)
عزیزان علاقمند برای حضور در این کارگاه عملی
می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید:
021-227 18 936
0913 118 8444
مدیریت "بهبود" کیفیت زندگی (Basic)
مدیریت "بهبود" کیفیت زندگی (Advance)
کتاب فیلم درمانی
کتاب زوج درمانی