سخن روز

آدمی ساخته ی افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است


 تذکر بسیارمهم:

1) پس از زدن دکمه ارسال اطلاعات، باید پیام "اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد"را ببینید.

درغیراینصورت اطلاعاتی برای ما ارسال نشده است و فرآیند پروژه "رهایی از فرسودگی شغلی ویژه شما" شروع نخواهدشد.

2) برای  برگزاری جلسه حضوری درمرکز مشاوره

حتماً باشماره های : 8444 118 0913  یا   936 18 227 (021) تماس بگیرید.


3) مواردی که ستاره دار هستند، ارسال آنها ضروری است و پس از ارسال آنهاست که پیام نهایی :


"اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد" را دریافت خواهیدکرد.

* ضروری
* نام و نام خانوادگی :
* شماره همراه(موبایل) :
 
تولید محتوا درحوزه CEM & EEM (درتاریخ: ١٢/شهريور/١٣٩٨)
وبینار "مدیریت تجربه مشتری"
کارگاه آموزشی(workshop) پیاده سازی پروژه CEM
کارگاه درآمدزایی باسبک رهبری و مدیریت استیوجابز (Steve Jobs)
عزیزان علاقمند برای حضور در این کارگاه عملی
می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید:
021-227 18 936
0913 118 8444
مدیریت "بهبود" کیفیت زندگی (Basic)
مدیریت "بهبود" کیفیت زندگی (Advance)
کتاب فیلم درمانی
کتاب زوج درمانی