سخن روز

از جوانی من در این است که هر روز چیز تازه ای یاد می گیریم


 

یادآوری بسیارمهم:

هموطن عزیز
بهره مندی ازخدمات
VIP  این سایت، تنهادرصورتی شامل شما می شود که
مبالغ واریزی شما به حساب معرفی شده در زیرباشد.
باهم بودن و باهم ماندن مان را سپاس


شماره حساب:
7947 0206 5313 6273
به نام: منصورهمایونی نژاد
بانک تجارت
بازدید : 7787
13 مرداد 1394 ساعت 06:00 ب.ظ
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
تولید محتوا درحوزه CEM & EEM (درتاریخ: ١٢/شهريور/١٣٩٨)
وبینار "مدیریت تجربه مشتری"
کارگاه آموزشی(workshop) پیاده سازی پروژه CEM
کارگاه درآمدزایی باسبک رهبری و مدیریت استیوجابز (Steve Jobs)
عزیزان علاقمند برای حضور در این کارگاه عملی
می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید:
021-227 18 936
0913 118 8444
مدیریت "بهبود" کیفیت زندگی (Basic)
مدیریت "بهبود" کیفیت زندگی (Advance)
کتاب فیلم درمانی
کتاب زوج درمانی